Társaság bemutatása

Társaságunk a feladatok professzionális ellátására jól működő struktúrát, minden korábbinál precízebb munkamegosztást dolgoztunk ki. Az Alpha House Kft. munkatársai szakterületükön sokéves - nem ritkán évtizedes - tapasztalattal, felsőfokú (műszaki, közgazdasági) végzettséggel illetve társasházkezelői szakvizsgával rendelkező szakemberek. Cégünk komplex felelősségbiztosítással rendelkezik, melynek éves kárlimitje 20.000.000 Ft. Az Alpha House Kft. természetesen rendelkezik társasházkezelői regisztrációval is. Nyilvántartási számunk: 112/2012.
Az Alpha House Kft. legfőbb célkitűzése a tulajdonok hatékony értékmegőrzése minél szélesebb körű és magasabb szintű szolgáltatások nyújtásán keresztül, nemcsak a hagyományos közös képviseleti feladatok tekintetében, hanem azokon túlmenően is.
Értékmegőrzés és költségtudatos gazdálkodás
Legfontosabb szolgáltatási alapelveink:

 • A társasházi közös tulajdon értékmegőrzése.
 • tulajdonosi szemléletű társasházi gazdálkodással nyereséges működés biztosítása a költségek és bevételek tudatos menedzselésével.

Cégfilozófiánkban a kezelt társasházak állagmegóvására helyezzük a hangsúlyt, ezen keresztül az épületekben található magántulajdonok értéke megőrizhető, esetenként akár növelhető. Hiszünk abban, hogy a megelőzés, a karbantartás kevésbé költséges, mint az utólagos javítás.
A költséghatékonyságot optimális (ár- érték alapú) műszaki megoldási javaslatok kidolgozásán és minden esetben több alternatív kivitelezési/szolgáltatási ajánlat beszerzésén keresztül valósítjuk meg.
A költséggazdálkodás tekintetében kiemelt lehetőséget jelentenek a pályázatok. Az Alpha House Kft. folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati kiírásokat és minden lehetőségről tájékoztatja a tulajdonosokat, ami a kezelt házak előnyére válhat. Tájékozódik a pályázat feltételrendszeréről, a pályázatokat az előírásoknak megfelelően elkészíti és benyújtja.

Transzparens könyvvezetés - rendszeres tájékoztatás

A Számvizsgáló Bizottság számára havi pénzügyi jelentést küldünk. A tulajdonosokkal többcsatornás kommunikációt folytatunk. Rendszeres időközönként hírlevelet küldünk, saját ügyfélfelületet biztosítunk honlapunkon a társasház számára, hogy a tulajdonosok bármikor tájékozódhassanak a társasházukkal kapcsolatos kérdésekről, saját egyenlegükről vagy számlatörténetükről.
Alpha House honlap - tájékozódás és hibabejelentés webes felületen is
Az Alpha House Kft. internetes honlapot üzemeltet a www.alphahouse.hu webcímen, ahol a kezelt ingatlanok tulajdonosai bármikor válaszokat kaphatnak kérdéseikre, tájékozódhatnak az ingatlannal kapcsolatos hírekről, eseményekről. Míg a társasházkezelésre vonatkozó általános hírek, tudnivalók nyilvánosak, az ügyfélkapun keresztül az egyes házakra vonatkozó specifikus információk csak az adott társasház tulajdonosai számára érhetők el.
Ilyen specifikus információk:

 • társasház alapdokumentációinak letöltési lehetősége (Alapító okirat, SZMSZ, Házirend, biztosítási kötvény),
 • közgyűléseken meghozott határozatokról szóló határozati emlékeztetők,
 • saját tulajdonosi folyószámla megtekintése (kb. 14 napos átfutási idővel).

Telefon, fax és e-mail elérhetőség mellett ezen a felületen is kérdezhetnek tőlünk, ill. megtehetik a közös területekre vonatkozó hibabejelentéseiket is, amely azonnal megjelenik kollégáink számítógépén, így a hiba bejelentését követő legrövidebb időn belül intézkedhetnek.

Személyes gondoskodás

Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a házakat „jó gazdaként” kezeljünk, ezért minden háznak saját referense és gondnoka van, ami biztosítja a személyes és folyamatos jelenlétet.

0-24 órás rendelkezésre állás

A rendezett, gondozott lakókörnyezet és gördülékeny üzemeltetés érdekében 24 órás szakértői ügyeletet biztosítunk, amely kiegészíti a társasház saját ügyfélreferensének rendelkezésre állását.
A tulajdonosok a hét 7 napján napi 24 órában bármikor, hozzáértő kollégákhoz fordulhatnak segítségért az ingatlan működésével kapcsolatban, hiszen munkaidőn kívül és szabadnapokon is hívhatják szakértői ügyeletünket. Szükség esetén azonnal intézkedünk.
A társasház gördülékeny üzemeltetése, működésének biztosítása
A Társasházi Törvénnyel valamint a Társasház Szervezeti és Működési Szabályzatával összhangban ellátjuk a társasházak teljeskörű üzemeltetését az alábbiak szerint:

 • Az épület állagának, berendezési tárgyainak és felszereléseinek felmérése rendszeres bejárások alkalmával;
 • szolgáltatások (pl.: takarítás) minőségének folyamatos ellenőrzése az általunk kidolgozott minőségellenőrzési rendszernek megfelelően, nem megfelelő teljesítés esetén levonások érvényesítése;
 • tervszerű megelőző karbantartások éves tervezése, megvalósítása;
 • közös tulajdonú területeken észlelt meghibásodások esetén azonnali intézkedés hibaelhárításra;
 • tárgyi eszközök nyilvántartása, leltározása;
 • a társasház főmérőinek rendszeres, havonkénti ellenőrzése, a leolvasott adatok rögzítése;
 • közmű szolgáltatók által benyújtott számlák ellenőrzése a leolvasások alapján;
 • Számvizsgáló Bizottság tájékoztatása, folyamatos konzultáció, havi pénzügyi jelentés küldése;
 • közgyűlések előkészítése, döntés-előkészítő tervezetek kidolgozása;
 • közgyűlések összehívása, lebonyolítása, jegyzőkönyvek helyszíni elkészítése, jegyzőkönyvi emlékeztető megküldése a tulajdonosok részére;
 • Határozatok Könyvének vezetése;
 • közgyűlési határozatok végrehajtása;
 • káresemények bejelentése a biztosító felé, kárigények érvényesítése;
 • szelektív hulladékgyűjtés bevezetése hulladék szállítás megszervezése, folyamatos ellenőrzése;
 • Lakók tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérése, és esetleges jogszabálysértés (a lépcsőházban éghető anyag, motorkerékpár, éghető folyadék tárolása, stb.,) esetén figyelmeztetése;
 • nyilvántartások készítése.

Gazdasági, pénzügyi feladatok, automatizált könyvelés

Az Alpha House Kft. a kezelt társasházakat egy speciálisan lakóingatlanok kezelésére létrehozott szoftverrel kezeli, amely minimalizálja a hibalehetőséget könyvelésben és lehetővé teszi az ügyfelek aktuális egyenlegének és befizetéseinek pontos nyomon követését. Emellett folyamatosan dolgozunk a szoftver fejlesztésén, új ügyfélfunkciók kialakításán.
Pénzügyi gazdasági szolgáltatások:

 • A külön tulajdonok tulajdonosainak és elérhetőségeiknek pontos nyilvántartása, változások felvezetése;
 • naprakész könyvelés, egyszeres könyvvitel vezetése;
 • adatközlési, bevallási kötelezettségek teljesítése;
 • társasházi és tulajdonosi elszámolások elkészítése;
 • közös költség és egyéb előírások rögzítése;
 • kompenzációk és támogatások érvényesítése a tulajdonos folyószámláján;
 • tárgyévre vonatkozó költségvetési terv elkészítése;
 • javaslattétel a közös költség összegére vonatkozóan.

Hatékony tulajdonosi kintlévőség kezelés

A tulajdonosi tartozások felszaporodása negatívan befolyásolhatja a társasház működését, akadályozhatja a számlák időben történő kifizetését, szolgáltatások kényszerű ütemezését vonhatja maga után, ami költséggel, rosszabb esetben valamely szolgáltatásról való lemondással jár a többi lakó számára. Az Alpha House Kft. illetve munkatársainak tapasztalatai alapján hatékony folyamatokat dolgozott ki a tartozások minimalizálására:

 • A tulajdonosi befizetések és hátralékok havonkénti ellenőrzése;
 • késedelmesen fizető tulajdonostársak megkeresése telefonon, írásos felszólítás, annak eredménytelensége esetén fizetési meghagyás küldése;
 • hat hónapot meghaladó közös költség hátralék felhalmozódása esetén jelzálog-bejegyzés kezdeményezése.

Számlavezetés és társasház biztosítás kedvező feltételekkel

A pénzintézetek ajánlatait évente megkérve az Alpha House Kft. több bank és biztosító megpályáztatása után a legkedvezőbb konstrukciót terjeszti a közgyűlés elé és a legjobb ajánlatot nyújtóval köt szerződést az ingatlanok számláinak kezelésére, valamint az ingatlanok biztosítására.
Az eddigi tapasztalataink szerint érdemes az általunk kezelt összes társasház számláját és biztosítását ugyanannál a banknál, biztosítónál vezetni, mert minél több társasházra szerződünk, annál kedvezőbb árat, díjat tudunk kialkudni.
Összefoglalóul cégünk alapelvei a hosszútávú együttműködés elősegítéséért:

 • Az adott ingatlan igényeire szabott ingatlankezelési szolgáltatások megállapítása = "optimális pénzügyi terv, közös költség kialakítása"
 • Precíz pénzügyi elszámolás és beszámoló készítés = "a Tulajdonosok számára nyitott és áttekinthető gazdálkodás nyújtása"
 • megbízható társasházkezelés megszervezése = "zavartalan, költség hatékony ingatlanüzemeltetés biztosítása"
 • Előre kiszámítható ütemezett karbantartási, felújítási javaslatok = "az ingatlanok értékállóságának biztosítása"
 • Naprakész könyvelési információk = "kintlévőségek, tartozások megfelelő időben történő beszedése"
 • Megfelelő szakmai felkészültség = "az ígért határidők betartása"
 • A felmerülő problémák őszinte feltárása = "hosszú távú kapcsolat létesítése"
Amennyiben nincs megelégedve jelenlegi közös képviselőjével, vagy az az érzése, hogy mehetnének jobban és legfőképpen hatékonyabban Társasháza dolgai, keressen meg bennünket, hívja kollégáinkat ajánlatkérés céljából.

Név:
E-mail cím:
Telefonszáma:
Társasház címe:
Albetétek száma:
Garázs,tároló:
Üzenet:
Kérjük válaszoljon a következő kérdésre: egy + 9

Ellenőrizze, hogy közös képviselője rendelkezik-e a tevékenység végzéséhez szükséges regisztrációval!
Néhány éve már kötelező minden munkáját üzletszerűen végző közös képviselőnek regisztráltatnia magát a területileg illetékes Kormányhivatalnál. Mit is jelent az, hogy üzletszerűen végzi a tevékenységét? Azt jelenti, hogy munkájáért...

Mikortól csökken 10%-kal a közös költség?
Miért nem csökken automatikusan a rezsicsökkentési jogszabályokban meghatározott mértékben...
ALPHA HOUSE TÁRSASHÁZKEZELÉS
© Minden jog fenntartva. 2012 www.alphahouse.hu